image

NOVINKA!

Odborný kurz na mihalnice slúžii na doplnenie všeobecných a odborných vedomostí a zručností potrebných pri výkone povolania a pracovných činností; pomáha zlepšiť alebo zdokonaliť vedomosti a zručnosti, získať nové zručnosti potrebné pre kariérny postup, pokračovať v profesionálnom raste

Na kurze pracujeme nielen s polyesterovými mihalnicami, ale aj s norkovými (umelá norka) a jemnučkými kašmírovými mihalnicami.

Kurz lepenia umelých mihalníc a trsov je určený pre:

  • osoby, ktoré sa venujú skrášľovaniu tela - kozmetičky, vizážistky, ktoré si chcú obohatiť svoje podnikateľské aktivity o nové služby a zlepšiť tak svoju konkurencie schopnosť
  • záujmové skupiny osôb, ktoré chcú získať vedomosti a nadobudnúť zručnosti v oblasti skrášľovania tela a vizáže

Kašmírové 3D/4D mihalnice

  Kurz lepenia 3D / 4D mihalníc

   • Začiatok kurzu: 9,00 hod  Cena: 133,33€ + DPH 
   Termíny:   21.2.2018  Objednať kurz 

Ďalší termín dohodnúť na tel. č. 0915 84 44 84, alebo       emailom: astra@astraslovakia.sk   

 


 Kurz lepenia umelých mihalníc a trsov

   • Začiatok kurzu: 14,00 hod  Cena: 49 € + DPH 
   Termíny:  upresníme  Objednať kurz

• Ciele kurzu:
 
Cieľom kurzu je získať vedomosti a nadobudnúť zručnosti pri aplikácii umelých mihalníc a trsov. Absolvent kurzu sa okrem teoretickej prípravy, ktorá je dôležitou súčasťou školenia naučí postupy lepenia mihalníc a trsov pri zvýrazňovaní očí, prehĺbení pohľadu, docielenia prirodzeného vzhľadu, vzhľadu mačacích očí, zdokonaľovaní vizáže pri slávnostných príležitostiach...
 
• Hlavné témy teoretickej časti kurzu:
 
Definovanie prirodzených mihalníc a ich úloha
Pôvod a definícia umelých mihalníc
Druhy umelých mihalníc
Spôsoby aplikácie umelých mihalníc a trsov bez líčenia
Aplikácia umelých mihalníc a trsov s líčením
Hygiena pri aplikácii umelých mihalníc
Prípravky a nástroje - spôsoby použitia pri lepení mihalníc
Diagnostika a príprava pred aplikáciou umelých mihalníc
Súbory pravidiel, poučení a odporúčaní pri aplikácii umelých mihalníc
Výber umelých mihalníc podľa druhu vzhľadu (prirodzený / mačací)
Postup aplikácie umelých rias
Práca s lepidlom
Odstraňovanie
Rady na záver

• Praktický nácvik prípravy, výberu a lepenia umelých mihalníc a trsov

.........viac informácií o kurze nájdete TU

 

Umelé mihalnice umelé mihalnice
Umelé  mihalnice krátke Umelé mihalnice krátke
Umelé mihalnice najkratšie Umelé mihalnice najkratšie
Umelé mihalnice trsy stredné Umelé mihalnice trsy stredné
Umelé mihalnice trsy najkratšie Umelé mihalnice trsy krátke
Umelé mihalnice najkratšie Umelé mihalnice trsy najkratšie
Lepidlo na mihalnice Lepidlo na mihalnice
Pinzeta na mihalnice Pinzeta na mihalnice
Štrasové mihalnice Štrasové mihalnice