image

Spoločnosť ASTRA NAIL´S CS, s.r.o. na svojich kurzoch poskytuje aj poradenskú činnosť pre budúcich živnostníkov, ktorí si plánujú otvoriť živnosť na remeselnú činnosť Manikúru:

? Potrebujete sa prihlásiť na skúšku z odbornej spôsobilosti?
? Neviete či máte platný certifikát? resp. osvedčenie?
? Chceli by ste podnikať ako manikérka v zahraničí, napr. v Rakúsku? a prihlásiť sa v Rakúsku aj na skúšku z odbornej spôsobilosti?
? Aké sú náhradné spôsoby zdokladovania odbornej spôsobilosti, ak nemáte výučný list?
? Ste nezamestnaná a chcete požiadať o preplatenie kurzu cez Úrad práce na základe požiadavky REPAS?

? Musíte si robiť skúšku z odbornej spôsobilosti, ak máte prax?????

atď....

KONTAKTUJTE: Tel.:  0915 84 44 84

  • poradenská činnosť pre nezamestnaných
  • poradenská činnosť pre budúcich živnostníkov ktorí si chcú otvoriť živnosť Manikúra, ktorá patrí medzi remeselné živnosti
  • poradenská činnosť pre záujemcov o skúšku z odbornej spôsobilosti
  • príprava na skúšku z odbornej spôsobilosti manikér / manikérka
  • poradenská činnosť pri uchádzaní o príspevok v podnikaní z Európskeho sociálneho fondu
  • vypracovanie podnikateľského plánu
  • poradenstvo pri zariadení a vybavení salónu, vypracovanie prevádzkového poriadku