image

Častokrát si kladiete otázku, ktorý z pilníkov je najvhodnejší na použitie v nechtovom dizajne?

Prinášame Vám užitočné rady, aby ste presne vedeli po ktorom z pilníkov siahnuť, aby ste neublížili Vašej zákazníčke, zároveň mali čo najskôr prebrúsené, opracované nechty.

Užitočné rady:

   • Čísla uvádzané pri názve pilníka vyjadrujú hrúbku pilníka
   • Najhrubšie, t.j. najdrsnejšie pilníky sú označené najnižším číslom
   • Najväčšia hrúbka pilníka je 80 a používa sa na výrazné prebrúsenie gélu a akrylu
   • Hrubé pilníky (od hrúbky 80 po 170) sa nesmú používať na prírodné nechty, aby nedošlo k poškodeniu nechtovej platničky
   • Jemné pilníky (od hrúbky 180 po 240) sa používajú na prírodné nechty, alebo jemné prebrúsenie a vyhladenie modelovaných nechtov
   • Optimálna kombinácia hrubých a jemných brúsnych kryštálov je 100/180
   • Pri vybrúsení (opotrebovaní) hrubého pilníka sa môže ďalej používať ako jemný
   • Po ukončení práce s pilníkom je potrebné pred dezinfekciou odstrániť kefkou z jeho povrchu zostatok prachu a biologický materiál
   • Pre profesionálne použitie sa používajú "umývateľné" pilníky, ktoré sa dezinfikujú vhodnými dezinfekčnými roztokmi
   • Všetky zákaznícke pilníky sú spravidla jemné, určené len na jemnú korekciu, aby nedošlo  poškodeniu modelácie neodborným prebrusovaním
   • Peeling nechtov penovými pilníkmi je možné realizovať len 1 krát do mesiaca
   • Masáž a leštenie nechtov leštiacimi pilníkmi sa realizuje častejšie (aj na voľnom okraji a hrane nechta), čím sa minimalizuje lámanie a štiepanie nechtov

Pilníky na prírodné nechty

Pilník biely tenký

Pilník biely tenký

Pilník na nechty biely jemný

Pilník na nechty biely jemný
 • Pilník biely jemný vhodný na úpravu voľného okraja nechtov

Pilník penový Jumbo

Penový pilník Jumbo
 • Penový pilník vhodný na peeling nechtov

Pilník leštiaci Jumbo

Jumbo pilník

Kryštálový kameň

kryštálový pilník

3-dielna hubka

Trojdielna hubka
Finisher Jelenicový pilník

Pilníky na umelé a modelované nechty -

pripravujeme tabuľku s popisom